Samtykkeerklæring

Vi vil gerne styrke fællesskabfølelsen og det at være en del af AG Håndbold, og vise omverdenen, hvem vi er og hvad vi laver. 


Det gør vi blandt andet på elektroniske platforme, såsom klubbens hjemmeside, klubbens Facebook-sider og i andet klub materiale.
Holdsponsorer kan få udleveret et holdbillede mhp. visning af det sponsorerede spillertøj.


For at klubben må benytte billeder kræver loven en samtykkeerklæring, ved børnemedlemmer er det den ene af forældrene der giver samtykke hertil.


Billederne udleveres ikke til tredje part, udover evt. holdsponsorer.


Samtykke til brug af billeder gives i forbindelse med indmeldelse eller opdatering af medlemsprofil.