Info om Vennerne

Foreningens navn er AG - Håndboldvenner

Bestyrelsen består af formand, kasserer og mindst 3 medlemmer.


Foreningens formål er at støtte klubben og de enkelte hold økonomisk ved sportslige arrangementer, såsom rejsetilskud til stævner overalt hvor klubben anbefaler at deltage, og til sociale arrangementer.


Støttens omfang bestemmes alene af "vennernes" bestyrelse.  


Største indtægtskilde for AG - Håndboldvenner er det overskud vi kan skabe ved salg i de boder vi har til vores store Sommerhåndboldstævne i juni måned og ved at arbejde på Roskilde festivalen i juli.


Som medlemmer optages alle, som har lyst til at støtte foreningens arbejde.    

 

AG - Håndboldvenner har omkring 120 medlemmer pr. 1. maj 2019.

 

Vi kunne ønske, at alle ungdomsmedlemmernes forældre var medlem og alle vores senior, da det jo er dem der nyder godt af støtten.


Kontingentet er kun kr. 100,00 pr. år.


Meld dig ind i Vennerne, støt dem, og du støtter vores håndboldklub.